ถามแพทย์

 • TB

 • ดิฉันเคยเป็นTB ทีเยื่อหุ้มปอดและมีน้ำในเยื่อหุ้มปอด แต่กินยาจนครบและไม่มีน้ำแล้วแต่ยังคงมีอาการหายใจเข้าลึกๆแล้วเจ็บที่ปอดอยุ่หรือแม้กระทั่งถอนหายใจก็เจ็บ เหตุเกิด12สค61.ตอนนี้ก็ใกล้ครบ1ปีแล้ว ทำมัยอาการอันนี้ ยังไม่หายไปคะ และควรปฏิบัติตัวและรักษาสุขภาพ อย่างไรบางคะ ขอบคุณคะ
  รสวรรณ รุ่งโรจณ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ รสวรรณ รุ่งโรจณ

  วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อเกิดได้หลายอวัยวะในร่างกาย ที่พบบ่อยคือเกิดในทางเดินหายใจ วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อาการแสดงเริ่มต้นจะมีไอแห้งๆเพียงอย่างเดียว และจะไอเรื้อรังต่อไปเรื่อยๆมากกว่า 3 สัปดาห์ จากนั้นจะเริ่มไอเป็นเลือด มีไข้ต่ำๆกลางคืน น้ำหนักลด  ต่อมน้ำเหลืองโต ถ้าเป็นมากจนมีน้ำในช่องปอดจะทำให้หอบเหนื่อยได้มาก

  การรักษาคือการรับประทานยาฆ่าเชื้อวัณโรค 6-12 เดือนขึ้นกับข้อบ่งชี้ว่าเป็นที่ตำแหน่งใด หลังการรักษามักต้องมีการติดตามอาการด้วยเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเสมหะ

  หากไม่พบเชื้อแล้ว โอกาสที่จะมีอาการมีได้น้อยค่ะ หากมีอาการเจ็บเวลาหายใจเข้าอาจเกิดจากเยื่อหุ้มปอดอักเสบจากสาเหตุอื่นๆหรือมีวัณโรคกลับมาเป็นซ้ำ ควรพบแพทย์

  ในเบื้องต้นสามารถซื้อยาแก้ไอมารับประทานเองเพื่อบรรเทาอาการได้หากมีอาการไอแล้วเจ็บ ดื่มน้ำมากๆและหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนเพื่อลดการแพร่เชื้อ