ถามแพทย์

 • ค่าฮอร์โมนไทรอยด์เป็นดังรูปแนบ ต้องไปพบแพทย์ไหม

 •  Pavika Chaiprasertsud
  สมาชิก

  Pavika Chaiprasertsud  Pavika Chaiprasertsud
  สมาชิก

  Pavika Chaiprasertsud  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pavika Chaiprasertsud

  ค่าเลือดที่ถามมานั้น คือค่าที่ใช้ตรวจวัดการทำงานของไทรอยด์ว่าทำงานในเกณฑ์ปกติหรือไม่ มากหรือน้อยเกินไปหรือเปล่า

  โดยปกติจะดูที่ค่า Free T4/TSH เป็นหลักก่อนเพื่อคัดกรองเบื้องต้น และดูไปพร้อมๆกันค่ะ แต่ละห้องปฏิบัติการจะมีค่าอ้างอิงที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องดูค่าอ้างอิงที่บอกว่าช่วงที่ปกติของค่าเลือดแต่ละค่าอยู่ที่เท่าไรร่วมด้วยจะแน่นอนที่สุด และต้องมีหน่วยของค่าเลือดมาด้วยค่ะ

  ค่า TSH ปกติจะอยู่ประมาณ 0.5-5.0 mU/L. ดังนั้นค่าที่แนบมาน่าจะปกติ ค่า Free T4 ปกติอยู่ที่0.7-1.9ng/dl  ดังนั้นจากค่าที่ให้มาก็น่าจะอยู่ในระดับที่ปกติ

  อย่างไรก็ตามแนะนำสอบถามแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง เพราะจะต้องดูจากค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการ และดูร่วมกับอาการทางคลินิกด้วยค่ะ