ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดมาประมาณ 5 ปี ปัจจุบันอายุ 25 ปี ทานยาปรับฮอร์โมนทีประจำเดือนก็มาที จะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  Ugly Duckling
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ...  กินยาคุมกำเนินมาประมาณ 5 ปี  ปัจจุบันอายุ 25 ปี หลังจากแต่งงานก็หยุดทานยาเพราะต้องการมีลูก แต่พอหยุดทานยาประจำเดือนก็ไม่มา เคยไปหาหมอได้ยาปรับฮอร์โมนมาทานค่ะ หลังจากนั้นก็จะมีประจำเดือน  แต่เดือนไหนที่ไม่ทานยาปรับฮอร์โมนประจำเดือนก็จะไม่มา แบบนี้มีโอกาสที่จะตั้งครรถ์ได้ไหมค่ะ 

   สวัสดีค่ะ คุณ Ugly Duckling

  การขาดประจำเดือน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ, ภาวะไข่ไม่ตก, การมีถุงน้ำรังไข่หรือกลุ่มอาการของพีซีโอ, การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, พยาธิสภาพที่ต่อมใต้สมอง ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด เป็นต้น

  จากที่เล่ามา คุณ Ugly Duckling อาจมีภาวะไข่ไม่ตก หรืออาจมีสาเหตุอื่นๆ จึงทำให้ต้องใช้ยาปรับฮอร์โมนเป็นระยะๆนะคะ 

  แนะนำคุณ Ugly Duckling กับสามีไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ และความพร้อมในการตั้งครรภ์ อีกทั้งแนะนำตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประจำเดือนค่ะ