ถามแพทย์

 • โอกาสในการตั้งครรภ์

 •  Nickname
  สมาชิก

  ดิฉันกินยาคุมกำเนิดมาประมาณ2ปีกว่าๆ แล้ววันที่28มีนาคม2562ที่ผ่านมา ได้ผ่าฟันคุด และได้กินยาAmoxicilinมากินประมาณ1สัปดาห์ แล้วเมื่อวันที่13เมษายน2562ที่ผ่านมา เป็นประจำเดือน แล้วหายเป็นประจำเดือนวันที่15เมาษายน2562 แล้วคืนวันที่15เมษายน2562มีอะไรกับแฟน แล้วแฟนหลั่งใน จะมีโอกาสท้องไหมคะ

  ปล.กินยาคุมกำเนิดตรงเวลาทุกวันค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Nickname,

                        ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจน จะผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ตับโดยอาศัยเอนไซม์ชื่อ cytochrome P450 IIIA4 (CYP3A4) ดังนั้นยาที่อาศัยกระบวนการเมตาบอลิซึ่มด้วยเอนไซม์ตัวนี้ย่อมมีผลต่อระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือด และมีผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ ซึ่งได้แก่ ยาปฏิชีวนะ rifampin, griseofluvin, ketoconazole ยากันชักต่าง ๆ ได้แก่ carbamazepine, phenytoin, topiramate, phenobarbital, oxcarbazepine, felbamate ยาต้านเชื้อไวรัส HIV ได้แก่ darunavir, efavirenz, lopinavir, nevirapine

                       ส่วนยากลุ่ม penicillin รวมถึง amoxicillin ไม่ได้อาศัยเอนไซม์ตัวนี้ในการเมตาบอลิซึม และในการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่พบว่ายากลุ่ม penicillin มีผลกับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือด หรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ได้มีผลไปลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลงค่ะ

                        ดังนั้น หากที่ผ่านมา ทานยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% (แต่ก็ไม่ได้ 100%) ดังนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงมีได้ แต่ก็น้อยมาก