ถามแพทย์

  • เพิ่งผ่าคลอดมาได้ 2 เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วน มีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน จะท้องไหม

  • สวัสดีคะ คุณหมอ พิดีเพิ่งผ่าคลอดมาได้ 2 เดือน ให้นมแม่ล้วน แล้วมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน จะมีโอกาสท้องมั้ยคะ

    สวัสดีครับ คุณ วริยาภา มณีนวล

    ในช่วงให้นมบุตร ฮอร์โมนที่กระตุ้นน้ำนมจะทำหน้าที่ชะลอการตกไข่ไปในตัว หรือก็คือมีฤทธิ์คุมกำเนิดได้ในระดับหนึ่งครับ แต่อย่างไรก็ดี การที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงหลังคลอด ก็ยังทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ครับ เพราะการให้นมบุตรก็ไม่ได้คุมกำเนิดได้ 100% ครับ

    ดังนั้น ขอให้สังเกตรอบเดือนต่อไป หากประจำเดือนขาด ก็ควรตรวจการตั้งครรภ์ดูเพื่อความแน่ใจครับ