ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 17 ก.พ. มีเพศสัมพันธ์ 23 ก.พ. เดือน มี.ค. ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  winter
  สมาชิก

  เป็นประจำเดือนวันแรก 17 ก.พ. มีพสพ.ล่าสุดวันที่ 23 ก.พ. ไม่ได้ป้องกัน
  ประจำเดือนต้องมาวันที่ 14 มี.ค.  ตอนนี้เลยมา 4 วันแล้ว
  เมื่อเช้าตรวจการตั้งครรภ์ ขึ้น 1 ขีด

  มีโอกาสท้องมั้ยคะ
  หรือเกิดจากปัจจัยอื่นที่ทำให้ประจำเดือนเลื่อน

  สวัสดีค่ะ คุณ winter,

                      หากประจำเดือนมาวันที่ 17 ก.พ. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 23 ก.พ. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1%

                       หากในเดือน มี.ค. นี้ ประจำเดือนยังไม่มา แต่ได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว พบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่า ไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ ดังนั้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา จึงอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น ดังนั้น แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ