ถามแพทย์

 • ถ้าเราเอาถุงยางที่มีน้ำหล่อลื่นของหญิงไปล้างแล้ว กระเด็นไปโดนแผลที่แขนเรา จะติดโรคไหม

 •  tucky2
  สมาชิก

  สัมผัสกับถุงยางที่มีสารคัดหลั่งผู้หญิงแล้วไปล้างน้ำเปล่า ถ้าน้ำกระเด็นใส่แผลที่แขนมีโอกาสติดเอดส์มากหรือน้อยอย่างไรครับ

  คุณ tucky2

  HIV ติดต่อกันโดย พ สพ และทางเลือด มีแผล สารคัดหลั่งเข้าไปในแผล เช่น เข็มฉีดยาผู้ป่วย HIV มาทิ่มตำ มือ แพทย์ พยาบาล เป็นต้น อีกทางคือผ่านทางรกของทารกกับมารดา  กรณีของคุณ ต้องมีข้อมูลก่อนว่า หญิง เป็น HIV  ไหมหรือว่าสงสัยเฉยๆ  ถ้าหญิงนั้นมี พฤติกรรมเสี่ยงมคู่นอนหลายคน ก็อาจเป็นได้ว่ามีเชื้อในน้ำคัดหลั่ง  แต่เมื่อไปล้างแล้ว น้ำกระเด็นใส่แผลที่แขน  โอกาสติดเชื้อคงมีถ้ามีเชื่ออยู่และแผลของคุณเป็นแผลเปิด (raw surface) เชื้อสามารถเข้าไปได้   แต่ความเป็นจริง แล้วโอกาสจะติดเชื้อคงน้อยมากๆๆ ครับ

  ถ้าไม่แน่ใจควรไปตรวจที่คลินิกนิรนาม และสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกทีครับ