ถามแพทย์

 • แฟนตรวจพบเชื้อ HIV แต่ทำไมเราตรวจไม่พบ

 •  kzaa4474
  สมาชิก

  ปฟนผมตรวจพบเชื้อ HIV แต่ทำไมของผมถึงตรวจไม่เจอครับ

  kzaa4474  kzaa4474
  สมาชิก

  ขออนุญาตแก้ไขครับ แฟนผมตรวจเจอครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ kzaa4474,

                       การมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องติดเชื้อ HIV  100%  ยิ่งหากใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน โอกาสในการติดเชื้อก็จะลดลงไป ดังนั้น ก็อาจเป็นไปได้ว่า ฝ่ายชายยังไม่ได้ติดเชื้อมาจากฝ่ายหญิงค่ะ หรืออีกกรณีหนึ่ง อาจเพิ่งติดเชื้อมาไม่ถึง 1 เดือน ดังนั้น เมื่อตรวจเลือด จึงอาจยังตรวจไม่พบเชื้อค่ะ ซึ่งแนะนำว่าฝ่ายชายอาจลองตรวจซ้ำดูอีกครั้งหลังจากนี้ประมาณ 1เดือนค่ะ