ถามแพทย์

 • ผิวหนังของคนที่เป็น HIV จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 •  Teee hsksksks
  สมาชิก
  ผิวพรรณของคนทีติดเชื้อเอชไอวีจะมีอาการหรือลักษณะบ่งบอกไหมครับ หรือรูปร่างที่เปลี่ยนไป
  Teee hsksksks  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Teee hsksksks

  ในผิวของผู้ป่วยที่ติดโรค HIV นั้น ในระยะแรกที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่ได้ตกลงมากนัก จะเหมือนผิวคนปกติทั่วไปค่ะ

  แต่ในระยะที่เข้าสู่ระยะภูมิคุ้มกันบกพร่อง คือประมาณ 2-10 ปีหลังการติดเชื้อแล้วนั้น  อาจจะเกิดตุ่มแดงคันขึ้นตามตัวมักเกิดตามหลังการถูกแมลงกัด ที่เรียกว่าตุ่ม PPE ได้ ซึ่งจะเป็นตุ่มที่มีลักษณะจำเพาะต่อโรค และควรได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV อีกครั้ง