ถามแพทย์

  • โรค พิษสุนัขบ้า

  •  Mee Svs
    สมาชิก
    เมื่อวันที 16/8/2019 ผมได้รับวักชินโรคพิษสุนัสบ้าคบแล้ว3เข็ม แล้วมาถืงวันที 1/2/2020 ผมโดนหมามาเลียแผล แล้วผ่านไปไม่นาน หมาตัวที่มาเลียแผลผม ได้ตายไป(ไม่รู้ว่าเป็นไรตาย มีอาการชักก่อนตาย) แต่ผมไม่ได้ไปฉีดวักชินน แล้วผ่านมา วันที 23/4/2020 ผมโดนแมว กัดที่มืออีก แต่ไปโรงพยาบาล หมอฉีดยาให้เพียง1เข็ม จนมาถืงวันนี้ที24/5/2020 กังวน มาก กลัวเป็นโรค พิษสุนัสบ้าตาย คำถามคือ ผมควรไปฉีดวักชินอีกไหม?? ไปฉีดตอนนี้จะทันไหม? กลัวจะติดตั้งแต่ตอนถูกหมาเลีย?? กังวน มากตอนไม่หลับเลีย