ถามแพทย์

 • เอ๊กซเรย์ปอดพบมีจุดขาวที่ปอดขวาด้านบนขนาด 1.7 cm ทำ CT scan พบเป็นถุงลมโป่งพอง ถ้าเอ๊กซเรย์ซ้ำมันจะใหญ่ขึ้นไหม

 •  tongdee
  สมาชิก

  สวัสดีครับ พอดีไปเอ็กเรย์ที่ปอดมาเจอดจุดขาวด้านขวาบนขนาด1.7cm และไป ct scan แพทย์วินิฉัยว่าเป็นถุงลมโป่งโพ่ง แล้วอยากทราบว่า รอยจุดสีขาวที่พบอยู่ปอดขวาบน ถ้าเราไปเอ็กเรย์ซ้ำขนาดของมันจะใหญ่ขึ้นไหม แล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้รอยจุดเล็กลง

  สวัสดีค่ะ คุณ tongdee,

                      การพบจุดขาวที่ปอดจากภาพถ่ายเอ๊กซเรย์ปอด อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปอดอักเสบจากโรคไม่ติดเชื้อ ปอดอักเสบจากโรคติดเชื้อ รอยโรคเก่าที่เกิดจากการติดเชื้อในอดีต (เทียบได้กับรอยแผลเป็นตามผิวหนังที่เคยเกิดบาดแผล) เนื้องอกในปอด มะเร็งปอด เป็นต้น

                      หากต้องการตรวจให้แน่ชัด ต้องอาศัยการตรวจด้วยเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT scan  ดังนั้นหากคุณ tongdee ได้ทำการตรวจแล้ว พบว่าจุดขาวดังกล่าวเกิดจากโรคถุงลมโป่งพอง ดังนั้นการป้องกันไม่ให้โรคถุงลมโป่งพองเป็นมากขึ้น ก็จะทำให้จุดขาวที่ปอดไม่ขยายใหญ่มากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้ว จะไม่สามารถทำให้ปอดกลับเป็นปกติได้อีก 

                       สาเหตุของการเกิดโรคถุงลมโป่งพองส่วนใหญ่เกิดจากากรสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่สูบบุหรี่ ดังนั้นหากสูบบุหรี่ต้องเลิกให้ได้ค่ะ หากยังคงสูบต่อไป ถุงลมโป่งพองที่เป็นอยู่ก็จะเป็นมากขึ้น จุดขาวที่ปอดก็อาจมากขึ้น และมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดได้ค่ะ