ถามแพทย์

 • เป็นโรคถุงลมโป่งพอง จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

 • โรคถุงลมโป่งพองมีความผิดปกติใด จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย
  เอิ่น เอิน เอิ้น  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เอิ่น เอิน เอิ้น

  ถุงลมโป่งพอง (Emphysema) เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เกิดจากกการอักเสบและแตกของเนื้อปอดที่บริเวณถุงลมปอด ทำให้ถุงลมมารวมๆกันจนมีพื้นผิวในการแลกเปลี่ยนอากาศได้น้อยลง ซึ่งอาจทำให้มีอาการหายใจตื้น หายใจไม่อิ่ม หอบเหนื่อย ไอเรื้อรัง เป็นต้น และหากเป็นรุนแรงมาก ร่วมกับมีการติดเชื้อร่วมด้วย อาจเป็นมากจนการหายใจล้มเหลวได้

  จึงแนะนำการไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและรับการรักษาแต่เนิ่นๆ ควรงดปัจจัยกระตุ้นเช่นการสูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ปอดเกิดการระคายเคือง เช่น ฝุ่น ควันพิษ น้ำหอม 

  อ่านเพิ่มเติม

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87