ถามแพทย์

 • โดนเล็บสุนัขข่วน เป็นรอยแดง แล้วหายไป ต้องฉีดวัคซีนไหม

 •  Jirapat Poollap
  สมาชิก
  โดนเล็บสุนัขข่วน ไม่มีเลือดออก เป็นรอยยาวแดงผ่านไปประมาณ 30 นาทีก็จางหายไป ต้องไ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jirapat Poollap, 

                   หากโดนสุนัขข่วน จนผิวหนังเกิดรอยแดง แล้วหายไป ก็ยังอาจมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แม้โอกาสจะน้อยมากก็ตาม จึงแนะนำควรไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไว้ค่ะ 

                   แต่หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ โดยหากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน แสดงว่าสุนัขก็ไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ก็ให้สังเกตอาการต่อไปอีก 10 วัน หากสุนัขไม่ตาย แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณ Jirapat ก็จะไม่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ