ถามแพทย์

  • การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันทั้งจากการถูกกัด ถูกข่วน หรือโดนน้ำลายได้ไหม

  •  Satha Charoenthanawan
    สมาชิก
    การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคได้ ทั้งการถูกกัดโดยตรง การถูกข่วน หรือการถูกน้ำลายสุนัขมาโดนบาดแผล สามารถป้องกันได้ทั้งหมดไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Satha Charoenthanawan,

                        หากเคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สตามกำหนดนัดมาแล้ว เมื่อโดนสัตว์กัดหรือข่วน หรือเลียโดนตา ปาก จมูก หรือโดนบาดแผล ก็ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1-2 เข็ม ซึ่งภูมิคุ้มกันก็จะถูกกระตุ้นให้สูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสสัตว์ในรูปแบบใดก็ตามค่ะ