ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดได้ทุกยี่ห้อไหม ถ้าฉีดแบบผิวหนังสามารถเปลี่ยนยี่ห้อได้ไหม

  • 1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าคนละยี่ห่อสารถทำได้ไหมคะในกรณีฉีดเข้ากล้ามเนื้อสามารถฉีดได้ทุกยี่ห่อละทุกชนิดไหม 2.ถ้าฉีดแบบผิวหนังสามารถเปลี่ยนยี่ห่อได้ไหม

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                          การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หากเลือกฉีดด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้ว ก็ต้องฉีดวิธีนั้นๆ จนครบ 4 หรือ 5 เข็ม ไม่ควรเปลี่ยนวิธีฉีด เพราะอาจจะมีผลต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ คือหากได้ฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อไปในเข็มแรกแล้ว เข็มต่อๆ ไปก็ต้องฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อเช่นกัน ไม่ควรเปลี่ยนไปฉีดแบบเข้าใต้ผิวหนัง แต่ทั้งนี้ สามารถใช้วัคซีนยี่ห้อใดฉีดก็ได้ ไม่แตกต่างกัน หรือในกรณีที่เข็มแรกได้ฉีดแบบเข้าใต้ผิวหนัง เข็มต่อๆ ไป ก็ต้องฉีดแบบเข้าใต้ผิวหนังจนครบค่ะ แต่ก็สามารถใช้วัคซีนยี่ห้อใดก็ได้เช่นกัน