ถามแพทย์

 • รอบที่สองที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสนัขบ้า พบาบาลฉีดผิดฉีดเข้าแขนข้างเดียว จะเป็นอันตรายไหม

 •  soome
  สมาชิก
  สอบถามหน่อยครับรอบที่สองที่ไปฉีดพบาบาลฉีดผิดฉีดเข้าแขนข้างเดียวจะเป็นอันตรายไหมครับ
  soome  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว หนูกัด หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของมันเข้าไปตรงแผลหรือเยื่อบุเช่น ในปาก โดยตรง โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 5 เข็ม และมีการกระตุ้นวัคซีนเมื่อถูกกัดซ้ำ

  โดยการรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้น อาจจะฉีดข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ ขึ้นกับปริมาณยาที่ฉีด ที่แล้วแต่การฉีดแต่ละครั้งไปว่าจะแบ่งฉีดอย่างไร

  สำคัญคือการกลับไปรับวัคซีนให้ครบถ้วนตามบัตรนัดเพื่อให้วัคซีนได้ประสิทธิภาพและอยู่ป้องกันได้นาน และเมื่อถูกกัดซ้ำ ควรนำสมุดวัคซีนไปปรึกษาแพทย์ว่าต้องฉีดกระตุ้นอีกหรือไม่ทุกครั้งค่ะ