ถามแพทย์

 • สุนัขอายุ 2-3 เดือน โดนข่วนที่ร้อนในในปาก จะติดเชื้อไหม

 • ถ้าโดนข่วนที่ร้อนในปาก สุนัขที่อายุประมาณ2-3เดือนจะติดเชื้อไหมรบบ

  สวัสดีค่ะ คุณ สหรัฐ เกิดผาสุข,

                       การโดนสุนัขข่วนในปาก หากเกิดรอยแดง จุดเลือดออก หรือมีแผลเลือดออก ย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ รวมถึงการที่มีแผลในปากอยู่ ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ดังนั้น ควรพิจารณาไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง และสามารถเฝ้าติดตามอาการได้ อาจสังเกตอาการไปก่อน หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติใน 3-4 วัน แสดงว่าสุนัขไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ก็ให้เผ้าดูอาการต่อไปอีก 10 วัน จนครบ 14 วัน หากสุนัขไม่ตาย แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ

                       นอกจากนี้ หากไม่เคยฉีดวัคซีนกระตุ้นบาดทะยักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แนะนำควรฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้นด้วยค่ะ เพราะบาดแผลจากการโดนสัตว์หรือข่วน ถือเป็นบาดแผลสกปรก

                      นอกจากนี้ ควรบ้วนปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในปากค่ะ