ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไป 3 เข็ม ไม่ได้ฉีดอีก 2 เข็ม ผ่านมา 1 ปี โดนสุนัขกัด ต้องเริ่มฉีดใหม่หรือแค่กระตุ้น

  •  Gnooo
    สมาชิก
    ถ้าผมฉีดพิษสุนัขบ้า 3 เข็มแรกครบ เหลืออีก 2 ที่ไม่ได้ฉีด โดนสุนัขกัด หลังจากฉีด 3 เข็มแรกไปแล้ว 1 ปีแล้วผมต้องไปเริ่มฉีดใหม่ ให้ครบ 5 เข็มหรือว่าฉีดแค่กระตุ้นครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Gnooo,

                         หากได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม แม้จะไม่ได้ฉีดให้ครบ 5 เข็ม ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ดังนั้น หากหลังจากนั้นโดนสุนัขกัดอีก แม้จะผ่านมา 1 ปีแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเรื่มต้นฉีดใหม่ ให้ฉีดกระตุ้นเพียง 2 เข็มก็เพียงพอค่ะ