ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนครบ 5 เข็ม แล้วฉีดกระตุ้นอีกหลายครั้ง ล่าสุดโดนน้ำลายสุนัขอีก ต้องฉีดอีกไหม

  •  army59
    สมาชิก
    สอบถามคุณหมอสลิลครับ ผมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็ม ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557 หลังจากนั้นผมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามวันที่ดังนี้ครับ วันที่ 20, 23 เม.ย. 2559, วันที่ 9, 12 มิ.ย. 2560, วันที่ 5 ก.ย. 2560, วันที่ 16, 19 มี.ค. 2561, วันที่ 22, 25 มี.ค. 2562, วันที่ 6 ส.ค. 2562, วันที่ 7 ธ.ค. 2562, วันที่ 10 มี.ค. 2563, วันที่ 26 มิ.ย. 2563, วันที่ 28 ส.ค. 2563 อยากทราบว่าถ้าผมมีแผล แล้วแผลโดนน้ำลายสุนัข วันที่ 4 ต.ค. 2563 ผมจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกหรือไม่ครับ หลังจากนี้วันนี้ถ้าผมโดนสุนัขกัดหรือข่วนอีก ผมจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกหรือไม่ครับ ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้นานเท่าไรครับ ถ้าต้องการให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตลอด ต้องฉีดวัคซีนอย่างไรครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ army59,

                          หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบครอร์สมาแล้ว 5 เข็ม ในเดือน ก.พ. ปี 2557 และได้ฉีดกระตุ้นไปอีกหลายครั้งเมื่อ เม.ย. 2559, มิ.ย. 2560, ก.ย. 2560, มี.ค.2561, มี.ค. 2562, ส.ค. 2562, ธ.ค. 2562, มี.ค.2563, มิ.ย. 2563 และล่าสุด 28 ส.ค. 2563  เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่น้ำลายสุนัขมาโดนแผลในวันที่ 4 ต.ค. 2563 ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกค่ะ เพราะลักษณะการฉีดที่ผ่านมา จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคไปได้นาน 2-3 ปีค่ะ ดังนั้น นับจากวันที่ 28 ส.ค. ไปอีก 2-3 ปี หากโดนสัตว์กัดหรือข่วนอีก ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ และหากให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูงที่จะป้องกันโรคไปได้ตลอด ก็ให้ฉีดกระตุ้นทุก 2-3 ปี ครั้งละ 1 เข็มค่ะ