ถามแพทย์

  • น้ำลายสุนัขเข้าตา

  •  Jarinee
    สมาชิก
    เคยฉีดพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็ม ฉีด กระตุ้นไป 2 ครั้ง ฉีดกระตุ้นครั้งแรกห่างจาก 5 เข็มประมาน 8 เดือนฉีดไป 2เข็ม ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 2 ห่างจากฉีดกระตุ้นครั้งแรก 9 เดือน ฉีดไป 2 เข็ม ปัจจุบันฉีดกระตุ้นครั้งที่ 3 ฉีดกระตุ้นไป 1 เข็ม ห่างจากฉีดกระตุ้นครั้งที่ 2 ไป10 เดือนซึ่งปกติต้องฉีด 2 เข็มเพราะเกิน 6 เดือน เพราะทางคลินิคฉีดให้เข็มเดียวเพราะเขาบอกกันโรคไป 1 ปีแบบสัตวแพทย์ จริงไหมครับถ้าช่วงนี้โดนกัด หรือน้ำลายกระเด็นเข้าตา ในกรณีนี้ จะมีภูมิต้านทานโรคไหมครับหลังฉีดกระตุ้นครั่งล่าสุด 3 วันน้ำลายหมากระเด็นเข้าตา จะมีภูมิต้านทานทันไหมครับ เพราะตาอยู่ใกล้สมองหรือต้องไปฉีดอีกเข็มครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Jarinee,

                        หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็มไปแล้ว และได้ฉีดกระตุ้นหลังจากนั้นที่ 8 เดือน จำนวน 2 เข็ม และอีก 9 เดือนถัดมาก็ฉีดกระตุ้นอีก 2 เข็ม และอีก 10 เดือนก็ฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็ม การฉีดในลักษณะนี้ ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไปได้นาน 2-3 ปี และในระหว่างนี้ หากโดนสัตว์กัดหรือข่วนอีก หรือสัมผัสโดนน้ำลาย ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นอีกก็ได้ แม้น้ำลายจะกระเด็นเข้าตาก็ตามค่ะ โดยให้ไปฉีดกระตุ้นอีกครั้งหลังจากฉีดครั้งสุดท้ายไปแล้ว 2-3 ปีได้เลยค่ะ และฉีดเพียง 1 เข็มก็เพียงพอ