ถามแพทย์

  • โดนคนกัด 6-7 เดือนก่อน ตอนนี้คนกัดปกติดีอยู่ จะติดโรคพิษสุนัขบ้าไหม

  •  Misterghostz
    สมาชิก
    โดนคนกัดเมื่อประมาณ6-7 เดือนที่แล้วครับ ไม่มีแผลอะไร คนกัดก็ยังปกติ ต้องฉีดพิษสุนัขบ้าไหมครับ

    สวัสดีครับ คุณ Misterghostz

    โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อ โดยโดนสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นโรคกัดครับ  ไม่มีรายงานติดต่อในคนไปคน   และถ้าถูกคนตั้ง 6-7 เดือนแล้ว ยิ่งไม่เป็นครับ เพราะโรคนนี้มีระยะฟักตัว 15-90 วัน ดังนั้นถ้าเป็นคนกัดคงมีอาการแล้ว  ดังนั้นสรุปว่า ไม่ต้องฉีดครับ