ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเกินมา 1เข็ม จะเป็นอะไรไหม

  • หมอฉีดยาพิษสุนัขบ้าเกินมา1เข็ม จะเป็นไรไม่ค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ กฤษฎา ปานมี,

                         การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ควรฉีดให้ครบตรงตามกำหนดนัดวัคซีนก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ ส่วนการฉีดวัคซีนเกินนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน และไม่ได้อันตรายอะไร เพียงแต่อาจเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ตรงบริเวณที่ฉีดได้มากขึ้น เช่น อาการปวด บวม แดง คัน เป็นตุ่มบริเวณที่ฉีด เป็นต้น