ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบใต้ผิวหนังกับเข้ากล้ามเนื้อต่างกันอย่างไร

 •  Themixer Pc
  สมาชิก
  ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ที่โรงพยาบาลรัฐเข็มสุดท้ายปี 60 เข้าทางใต้ผิวหนัง / ต่อมาฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อที่คลินิกปี 61 เข้าคอร์ส 5 เข็ม ปี 61 กระตุ้น เข็มสุดท้าย เข้ากล้ามเนื้อที่คลินิก 2 มีนาคม 62 / ต่อมา 17 กันยายน 62 ไปโรงพยาบาลรัฐ เขาฉีดกระตุ้น 2 เข็มแบบเข้าใต้ผิวหนัง 2 เข็ม วันนี้เขาฉีดได้ 1 เข็ม / คำถาม...1.การฉีดเข้าใต้ผิวหนังและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ระบบภูมิคุ้มกันจะจดจำอย่างไร เช่น ถ้าฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 5 เข็ม ที่คลีนิค แล้ว หลัง 6 เดือน มากระตุ้นเข้าใต้ผิวหนัง 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลรัฐ ภูมิคุ้มกันจะขึ้นไหม.. 2.ถ้าพยาบาลฉีดเข้าใต้ผิวหนัง จะมีรอยนูนตอนฉีดใหม่ๆเสมอไปหรือไม่..หากฉีดเข้าใต้ผิวหนังแล้วไม่มีรอยนูนตรงบริเวณที่ฉีด วัคซีนจะได้ผลไหม.. 3.เคยฉีดเข้ากล้ามเนื้อเข็มสุดท้าย 2 มีนาคม 62 แล้วมาเสี่ยงภายใน 6 เดือนแล้วโรงพยาบาลรัฐฉีดเข้าใต้ ผิวหนัง 2 เข็ม เพราะหมอดูแฟ้มประวัติที่อยู่โรงพยาบาลเข็มสุดท้ายปี 60 สมมุติเราฉีดไปได้เข็มเดียวเข็มที่ 2 ลืมภูมิคุ้มกันจะป้องกันโรคได้ไหม/ภูมิคุ้มกันจะจดจำแบบเข้ากล้ามเนื้อและฉีดเข้าใต้ผิวหนังอย่างไร.
  Themixer Pc  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Themixer Pc

  การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านั้น ควรฉีดทั้งคอร์สให้ครบ 5 เข็มภายใน 1 เดือน ตามวันที่แพทย์ระบุ โดยการฉีดจะฉีดแบบใต้ผิวหนังหรือเข้ากล้ามก็ได้ เพียงแต่ว่าหากฉีดแบบใต้ผิวหนัง แล้วไม่สามารถไปฉีดต่อที่เดิมได้ จะต้องฉีดด้วยยาชนิดหรือยี่ห้อเดิมเท่านั้น ไม่ควรเปลี่ยนชนิดหรือยี่ห้อเพราะอาจมีผลต่อประสิทธิภาพยา แต่หากเป็นการฉีดเข้ากล้ามนั้น อาจต้องใช้ปริมาณยามากกว่า แต่ข้อดีก็คือสามารถไปฉีดต่อที่สถานพยาบาลอื่นๆได้สะดวก ไม่จำเป็นต้องเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวกันเป๊ะ

  ส่วนรอยนูนหลังการฉีดนั้น ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกครั้งไป แต่ส่วนใหญ่หลังการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นปกติ

  หากฉีดวัคซีนมาแล้วภายใน 6 เดือนแล้วถูกกัดซ้ำ จะกระตุ้นวัคซีนเพียงแค่เข็มเดียวค่ะ

  ถ้าประวัติวัคซีนไม่แน่ชัด ฉีดมาไม่ต่อเนื่อง อาจแนะนำให้ฉีดใหม่ทั้งคอร์สจะปลอดภัยกว่า