ถามแพทย์

 • โดนแมวที่บ้านข่วน มีเลือดออก ต้องไปฉีดยาไหม เคยฉีดบาดทะยักเมื่อ 2 ปีก่อน

 •  Pizzidy Lee Ji Yui
  สมาชิก
  พอดีโดนน้องแมวที่บ้านข่วนเลือดออกค่ะ แต่แมวเคยฉีดยาพิษสุนัขบ้ามาแล้วช่วงเดือนมกราคม 2562 แมวเลี้ยงแบบปล่อย น้องข่วนเพราะไปอุ้มเขา อยากทราบว่าต้องไปฉีดยาไหมคะ เคยฉีดยาบาดทะยักมาแล้วประมาณ 2 ปี โดนข่วนไปเมื่อเช้านี้

  สวัสดีค่ะ คุณ Pizzidy Lee Ji Yui,

                       การโดนแมวข่วนจนเกิดบาดแผลมีเลือดออก ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นแมวที่เลี้ยงเอง อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนก็ได้ โดยหากแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน (แมวจะตายเร็วกว่าสุนัข) แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ แต่หากแมวหายไป ก็ควรรีบไปฉีดวัคซีนและฉีดอิมมูโนโกลบูลิน (เซรุ่ม) ด้วยค่ะ 

                      สำหรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักนั้น หากเคยฉีดกระตุ้นไปเมื่อ 2 ปีก่อน ก็ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดอีกค่ะ 

                       ส่วนบาดแผลที่เกิดจากการข่วน ก็ควรล้างทำความสะอาดด้วยการฟอกด้วยสบู่ให้สะอาด และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ