ถามแพทย์

  • ตรวจหาการตั้งครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ์ไป 28, 32, และ 35 ขึ้น 1 ขีด ประจำเดือนขาด 14 วัน ท้องไหม

  •  Chin Treerawat
    สมาชิก
    แฟนผมกินยาคุมฉุกเฉินครั้งแรก ตรวจครั้งแรกหลังมีเพศสัมพันธ์28วันตอนกลางคืน(ขีดเดียว) ตรวจครั้งที่สองหลังทีเพศสัมพันธ์32วันตอนกลางคืน(ขีดเดียว) ตรวจครั้งที่สามตรวจหลังมีเพศสัมพันธ์35วันประจำเดือนขาด14วันตอนฉี่แรกของวันตอนเช้า(ขีดเดียว) ท้องทั้ย

    สวัสดีค่ะ คุณ Chin Treerawat,

                          หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 28 วัน, 32 วัน และ 35 วัน แล้วพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ ดังนั้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา ก็น่าจะเกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินที่ได้ทานไปก่อนหน้านั้น ซึ่งอาจทำให้ประจำเดือนมาช้ากว่าปกติได้ค่ะ โดยอาจมาหลังจากที่ทานยาไปแล้ว 5-6 สัปดาห์ได้ค่ะ ดังนั้น ก็อาจต้องรอประจำเดือนต่อไปอีกซักระยะก่อนค่ะ