ถามแพทย์

 • แผลถูกวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าของหมา เป็นอะไรไหม

 •  Laksika
  สมาชิก

  แผลที่นิ้วโดนน้ำวัคซีนกันบ้าของหมาค่ะ เป็นอันตรายไหมคะ

   สวัสดีคะคุณ Laksika

  ต้องชีี้แจงอย่างนี้ค่ะ การฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า เป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อตายค่ะ ดังนั้นวัคซีนที่ฉีดทั้งคน และสัตว์ เป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายทั้งคู่ ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อค่ะ 

  แต่มีรายงานการให้วัคซีนสุนัขทางปากที่คนถูก จะทำให้มีการเจ็บป่วยได้ค่ะ 

  แต่ในประเทศไทยใช้แบบฉีดซึ่งเป็นวัคซีนไม่มีชีวิตค่ะ