ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหมด 4 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยาง หลั่งนอก เสี่ยงท้องไหม ควรกินยาคุมกำเนิดไหม

 •  earth890
  สมาชิก
  1.)ผมมีอะไรกับแฟนหลังจากแฟนหมดประจำเดือนได้4วัน ใส่ถุงยางตลอดตั้งแต่เริ่มสอดใส่จนเสร็จ เช็คแล้วไม่มีถุงรั่ว และก่อนจะเสร็จได้เอาออกมาหลั่งข้างนอก มีโอกาสเสี่ยงท้องไหม 2.)สอบถามการป้องกัน ถ้าเราใส่ถุงยาง+หลั่งนอก จำเป็นต้องกินยาคุมรายเดือนด้วยไหม 3.)ถุงยางถ้าใส่แล้วโคนแน่น แต่เวลามี เพศสัมพันธ์โคนยังรัดแน่นอยู่ แต่ส่วนหัวล่น แต่ส่งนโคนรัดแน่นอยู่ที่เดิม มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ earth890,

                      หากประจำเดือนหมดไป 4 วัน แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ แต่หากได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน รวมถึงใช้วิํการหลั่งนอกร่วมด้วย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็มีน้อยอยู่ค่ะ

                       ส่วนการจะเลือกทานยาคุมกำเนิดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน หากสามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างถูกต้อง ร่วมกับการหลั่งนอกทุกครั้ง โอกาสในการตั้งครรภ์ก็มีน้อยมาก ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีการทานยาคุมกำเนิดก็ได้ค่ะ แต่หากไม่แน่ใจ ว่าจะใช้วิธีการหลั่งนอกได้ทุกครั้งไปหรือไม่ การเลือกยาคุมกำเนิด ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะ แต่หากเป็นคนขี้ลืมในการทานยาคุมกำเนิด หรือทานยาบางอย่างอยู่ ซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุม ก็อาจต้องเลือกใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับการหลั่งนอก ก็จะป้องกันได้ดีกว่า 

                        สำหรับการใช้ถุงยางอนามัย ควรเลือกขนาดที่เหมาะสม หากใส่แล้ว ถุงยางรัดแน่นดี ไม่มีหลวม ไม่มีการร่นของถุงยางขึ้นลง ถุงยางก็จะช่วยป้องกันได้ค่ะ นอกจากนี้ ถุงยางต้องไม่หมดอายุ ใส่ถูกด้าน ไม่ใช้อะไรไปทาถุงยาง แต่สามารถใช้เจลหล่อลื่นชนิดน้ำ ทาถุงยางได้ ไม่ใช้ถุงยางซ้ำ ไม่ใส่ถุงยางซ้อนกันค่ะ