ถามแพทย์

 • รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งเข้าสู่ร่างกลาย จะเป็นเอดส์ไหม

 •  Hug
  สมาชิก
  รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งเข้าสู่ร่างกลายเเบบเเปลกๆ มันจะใช่เอดส์ป่าวคับ
  Hug  Hug
  สมาชิก
  หรือคิดมากไปเองคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Tip,

                      การติดเชื้อ HIV ในระยะแรกนั้นมักไม่ค่อยมีอาการ หรือมีอาการน้อย เช่น ไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองโต มีผื่นนูนแดงที่ผิวหนัง อุจจาระเหลว โดยจะเกิดภายใน 2-4 สัปดาห์หลังรับเชื้อ อาการจะเป็นอยู่ไม่นานแล้วหายไปได้เอง หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะติดเชื้อเรื้อรังที่จะไม่มีอาการใดๆ และหลังจากนี้ หากไม่รักษา ก็จะเข้าสู่ระยะที่เป็นโรคเอดส์ ซึ่งจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ และทำให้มีอาการหลากหลายต่างๆ เกิดขึ้น ส่วนใหญ่คือมีไข้เรื้อรัง  น้ำหนักลด มีผื่นตามตัว อ่อนเพลีย มีจุดขาวในปาก เป็นต้น

                       ดังนั้น หากมีแค่อาการที่รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งเข้าสู่ร่างกาย ก็ไม่ได้เป็นอาการที่บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อ HIV แต่อย่างใด หากสงสัยว่าจะติดเชื้อ HIV หรือไม่ ก็ต้องอาศัยการตรวจเลือดดูค่ะ

                      สำหรับอาการที่เหมือนมีอะไรวิ่งเข้าสู่ร่างกาย อาจเกิดจาก

                      1. โรคทางจิตเวช เช่น โรควิตกกังวล โรคจิตเภท โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นต้น

                      2. การใช้สารเสพติด เช่น แอมเฟตตามีน โคเคน เป็นต้น รวมถึงเป็นอาการหนึ่งในอาการขาดสุรา (ในผู้ที่มีการติดสุรา)

                      3. โรคทางสมองและระบบประสาทต่างๆ

                       ดังนั้น หากยังคงมีอาการแปลกๆ แนะนำควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทเพื่อตรวจว่ามีโรคที่เกิดจากระบบประสาทหรือไม่ หากตรวจไม่พบ และไม่ได้เกิดจากการใช้สารเสพติดใดๆ ก็อาจเกิดจากโรคทางจิตเวชได้ ซึ่งก็ควรพบจิตแพทย์เพื่อรักษาค่ะ