ถามแพทย์

 • เชื้อhiv

 •  Š'pâtoonã Thepthongkham
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะเมื่อวันที19/8/2020หนูโดนน้ำอะไรก็ไม่รู้โยนมาใส่หนูเป็นของคนที่หอพักมันโดนแผลเราอะค่ะเเต่เเผลเราไม่ได้เป็นมากเราจะติดเชื้อhivมั้ยค่ะถ้าในน้ำนั้นมีเชื้อhovเราจะเสี่ยงมั้ยค่ะ
  Š'pâtoonã Thepthongkham  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Š'pâtoonã Thepthongkham

  เชื้อ hiv เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยการแพร่ของเชื้อไวรัสจะเกิดผ่านการมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน การสัมผัสเยื่อบุอวัยวะเพศ เยื่อบุตา ปาก จมูกของกันและกัน สารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อมาโดนบริเวณแผลเปิด หรือการใช้ของมีคมร่วมกัน เป็นต้น

  จากที่กล่าวมานั้น หากแผลไม่ใหญ่ เป็นแค่แผลถลอกตื้นๆ โอกาสรับเชื้อจากน้ำที่กระเด็นมาเฉยๆนั้นมีน้อย และหากเป็นน้ำที่ไม่ใช่สารคัดหลั่งโดยตรง โอกาสจะมีเชื้ออยู่ก็มีน้อยเช่นกัน การป้องกันการรับเชื้อ hiv ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นผ่านช่องทางดังกล่าวไป