ถามแพทย์

 • ช่วยตัวเองบ่อยแล้วไม่ล้างทำความสะอาดจ่ะเป็นเอดส์ไหม

 •  สมดี มีสุข
  สมาชิก
  ช่วยตัวเองบ่อยแล้วไม่ล้างทำความสะอาดจ่ะเป็นเอดส์ไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ สมดี มีสุข

  การติดเชื้อเอชไอวี จะติดต่อได้จาก 3 ทางหลักคือ การมีเพศสัมพันธ์, ติดต่อจากแม่สู่ลูกจากการคลอด และการใช้สิ่งของที่มีเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดปะปน เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัก การใช้มีดโกนร่วมกัน เป็นต้น

  จากที่คุณ  สมดี มีสุข เล่ามา จะไม่สามารถติดเชื้อเอชไอวีนะคะ เนื่องจากไม่ได้ไปเสี่ยงรับเชื้อจากผู้อื่นที่มีเชื้อนี้ค่ะ