ถามแพทย์

 • การติดต่อเชื้อ HIV ว่าถ้าเอามือที่มีแผลไปจับโดนเลือดบนสิ่งของ เราจะรับเชื้อได้ไหม

 •  Vanvan
  สมาชิก
  เนื่องจากโควิคทำให้หันมาสนใจเรื่องโรคติดต่อมาขึ้นจึงมีคำถามค่ะว่า เชื้อ HIV เช่นเลือดที่อยู่บนสิ่งของแล้วเรามีแผลที่มือไปจับ จะติดเชื้อไหมค่ะ และหนูเข้าใจถูกต้องไหมค่ะว่าเชื้อ HIV จะต้องส่งตรงการติดต่อเช่น เลือด สารคัดหลั่งไหลสดๆของผู้ป่วย ต้องโดนแผลเราเลย ไม่ผ่านอุปกรณ์มาติดได้ ขอบคุณค่ะ
  Vanvan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Vanvan

  HIV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องต่อผู้ที่มีเชื้อ โดยช่องทางการรับเชื้อ HIV ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผ่านทางการแผลเปิด เยื่อบุตา ปาก หรือ จมูก การใช้ของมีคมร่วมกัน การรับเลือด จากมารดาสู่บุตรขณะให้นมหรือการคลอด

  โดยปกติแล้วสารคัดหลั่งสดๆมาโดนแผลเปิดนั้น มีโอกาสการติดเชื้อได้สูงค่ะ หากผ่านอุปกรณ์มาอีกที แต่เป็นเลือดแห้งๆ โอกาสติดเชื้อมีน้อย แต่หากเป็นเลือดหรือสารคัดหลั่งที่ยังเปียกๆอยู่ มีโอกาสรับเชื้อได้

  ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ติดเชื้อ HIV ผ่านช่องทางดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือสงสัยว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อประเมินและรับยาต้านเพื่อป้องกันการรับเชื้อต่อไป