ถามแพทย์

 • กินยา PEP และตรวจรอบ 3 เดือนผลเลือดปกติ จำเป็นต้องไปตรวจรอบ 6 เดือนหรือไม่

 •  MSky94
  สมาชิก
  ผมกินยา pep แล้วตัวเลือดรอบ1เดือน3เดือน ผลเลือดออกมาปกติ จำเป็นต้องไปตรวจรอบ 6เดือนหรือไม่ครับ
  MSky94  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ MSky94

  PEP คือยาต้านไวรัสที่รับประทานหลังจากไปมีความเสี่ยงการติดเชื้อ hiv เช่นการมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันด้วยถุงยางทางช่องคลอด/ทวารหนัก/การใช้ปาก การใช้เข็มฉีดยาหรือของมีคมร่วมกัน การรับเลือดไปแล้ว

  โดยจะต้องรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีความเสี่ยง รับประทานติดต่อกัน 28 วัน โดยควรรับประทานทุกวัน ไม่ขาดยา เนื่องจากระดับยาควรจะคงที่ในเลือดตลอด เพื่อควบคุมเชื้อไวรัสให้ได้ 

  การตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่ามีการรับเชื้อ hiv หรือไม่ มีการตรวจหลายแบบ ชนิดที่ตรวจทั้งเชื้อและภูมิให้ผลที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วที่ 1 เดือน ส่วนชนิดที่ตรวจภูมิโดยตรงให้ผลที่แน่นอนได้ที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยง โดยปกติแล้วมักจะใช้ผลที่ 3 เดือนเป็นตัวยืนยัน แต่อย่างไรก็ตามก็มีกลุ่มคนแต่ก็น้อยมากๆ ที่ภูมิคุ้มกันจะยังไม่ชัดเจนที่ 3 เดือน จึงแนะนำกลับไปตรวจที่รอบ 6 เดือนตามแพทย์นัดค่ะ