ถามแพทย์

 • มีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ ไอเล็กน้อย มีเสมหะมีน้ำมูก เสี่ยงเป็นโควิดไหม

 •  nnnnnnnnnn
  สมาชิก
  มีไข้ต่ำๆ ตัวอุ่นๆ เจ็บคอและไอเล็กน้อย มีเสมหะมีน้ำมูก มีโอกาสติดเชื้อโควิดมั้ย
  nnnnnnnnnn  nnnnnnnnnn
  สมาชิก
  ไปห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่มีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ
  nnnnnnnnnn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ nnnnnnnnnn

  อาการมีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ ไอเล็กน้อย มีเสมหะมีน้ำมูก ดังกล่าวมา อาจจะเป็นอาการของการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งอาจเกิดจากเชื้อต่างๆเช่นเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นหวัดธรรมดา ซึ่งพบได้บ่อย การติดเชื้อแบคทีเรียในลำคอ มักเจ็บคอมาก คอแดงมีหนอง ไข้สูง ต่อมทอนซิลอักเสบ มักเห็นหนองที่ต่อมทอนซิล หรือต่อมทอนซิลโตแดง หรืออาจติดเชื้อในกลุ่มไวรัสโควิดได้เช่นกัน

  หากมีประวัติเสี่ยงเช่นการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรค หรือไปในที่ชุมชนที่เป็นแหล่งระบาด ควรไปเข้ารับการตรวจที่รพ ในระหว่างนี้รักษาตามอาการ เช่นพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ กินยาลดไข้ ยาแก้ไอเพื่อบรรเทาอาการได้ ส่วนใหญ่อาการของโควิดมักมีไข้เกิน 37.8 องศา ร่วมกับเป็นไอแห้งๆ มักไม่ค่อยมีเสมหะหรือน้ำมูกมากนัก แต่ในบางรายอาจมีอาการที่แตกต่างออกไปจากนี้ได้ ดังนั้นถ้าไม่สบายใจหรือมีความเสี่ยงควรจะไปตรวจค่ะ