ถามแพทย์

 • โดนประตูที่ห้องน้ำสาธารณะบาด จะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักหรือ HIV หรือไม่

 •  Nanajung
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอ ได้ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะและกลอนประตูแน่นมากในระหว่างเปิดประตูทำให้นิ้วมือโดนกลอนประตูบาดมีเลือดออก เหมือนโดนมีดบาด หลังจากนั้นใช้น้ำเปล่าล้าง แล้วกลอนประตูมีสนิม มีโอกาสจะติดเชื้อเอชไอวี หรือบาดทะยักได้มั้ยค่ะกังวลมากค่ะ ถ้าคนก่อนหน้าเราโดนบาดเหมือนเรา

   สวัสดีค่ะ คุณ Nanajung

         การติดเชื้อเอชไอวี จะติดต่อได้จาก 3 ทางหลักคือ การมีเพศสัมพันธ์, ติดต่อจากแม่สู่ลูกจากการคลอด และการใช้สิ่งของที่มีเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดปะปน เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัก การใช้มีดโกนร่วมกัน เป็นต้น 

  จากกรณีที่เล่ามา ยังสรุปความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี ไม่ได้นะคะ เพราะไม่ทราบว่ากลอนประตูที่บาดนั้นได้มีการถูกบาดมือผู้อื่นๆก่อนนั้นจริงหรือไม่นะคะ

          ส่วนในกรณีที่มีบาดแผลแล้วพิจารณาการฉีดวัคซีนบาดทะยัก จะมีคำแนะนำตามนี้นะคะ

  @กรณีเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบ 3 เข็มและระยะเวลาหลังฉีดเข็มสุดท้ายอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 ปี: ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักเพิ่มเติม (แม้ว่าบาดแผลจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยัก เช่น แผลทิ่มตำด้วยวัสดุสกปรก แผลลึกที่ปากแผลเล็ก แผลฉีกขาดปนเปื้อนเศษดินหิน หรือแผลจากสัตว์/คนกัด เป็นต้น)

  @กรณีไม่ทราบประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักหรือรับวัคซีนฯไม่ครบ 3 เข็ม: แพทย์จะพิจารณาใช้ให้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ทั้งในกรณีที่บาดแผลมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักและแผลสะอาดค่ะ

   

  **แนะนำคุณ Nanajung ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ

  เรื่องความเสี่ยงการติดเชื้อ เอช ไอ วี หากแพทย์พิจารณาว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV และมาพบแพทย์ได้เร็วภายใน 72 ชั่วโมง แพทย์ผู้ดูแลอาจจะพิจารณาการจ่ายยาต้านไวรัสค่ะ

  ส่วนเรื่องความเสี่ยงของการติดเชื้อบาดทะยักนั้น หากคุณ Nanajung ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักจนครบ 3เข็ม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ควรไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาเรื่องวัคซีนนี้อีกทีนะคะ