ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันศุกร์ตอนสาย กินยาคุมธรรมดาตอนค่ำ วันจันทร์กินยาคุมฉุกเฉิน เสี่ยงท้องไหม

 • มีไรกับแฟนวันศุกร์ตอนสายๆหลังในหนูมากินยาคุมธรรมดาตอนสองทุ่ม ได้ไหมค่ะ แล้วหนูก็กินมาเลื่อยๆ สามวันแล้ว แล้วหนูมากินยาฉุกเฉินวันจันตอนสามโมงเย็น มันทันไหมค่ะมันเสี่ยงท้องไหมค่ะแล่วอีก12ซ.ม นุก้มากินอีกเม้ดที่สอง เสี่ยงมั้ยได้ไหมท้องไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ จิราพร กระการดี,

                  การป้องกันการตั้งครรภ์หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกำเนิด คือ การทานยาคุมฉุกเฉิน ซึ่งประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินจะขึ้นกับความรวดเร็วในการทานเม็ดแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยหากรับประทานเม็ดแรกภายใน 12 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ถึง 95% แต่หากเกิน 72 ชั่วโมงไปแล้ว ประสิทธิภาพจะน้อยกว่า 50% ค่ะ ซึ่งถือว่าแทบไม่มีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใด

              ดังนั้นในกรณีของคุณ จิราพร กระการดี ที่ได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปวันจันทร์ตอนบ่าย 3 หลังจากมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วันศุกร์ตอนสายๆ ยาที่ทานไปจึงแทบไม่มีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์แล้วค่ะ

              สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ 21 หรือ 28 เม็ดนั้น โดยปกติต้องทานนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนไม่เกิน 5 วัน ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ หากทานในช่วงวันอื่นๆ ต้องทานยาไปอย่างน้อย 7 วัน ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ ดังนั้นการทานยาคุมกำเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ได้ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใดค่ะ

              ดังนั้นในกรณีของคุณ จิราพร กระการดี จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ