ถามแพทย์

 • แม่ไปทำฟันปลอม เครื่องมือที่ทำให้คนก่อนหน้า แล้วมาทำให้เราต่อ จะมีโอกาสติดเชื้อไหม

 •  Jjbbj
  สมาชิก
  แม่ไปทำฟันปลอมค่ะ แล้วคนทำฟันให้ได้ใช้เครื่องมือเจียฟันค่ะ ก่อนหน้าที่จะเจียของแม่ได้เจียของคนอื่นก่อน แล้วมาเจียของแม่ต่อ แต่แม่ไม่มีแผลจากการเจียฟันและไม่มีแผลในปากก่อนที่จะเจียฟันค่ะ แบบนี้จะเสี่ยงต่อก่อนติดเชื้อ hiv ไหมค่ะ หากคนก่อนหน้ามีแผลหรือมีเลือดติดที่เครื่องเจีย
  Jjbbj  Jjbbj
  สมาชิก
  เพิ่มเติมค่ะ ใช้เครื่องเจียฟันแท้ของแม่ค่ะเจียในปากเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jibbj

  การทำทันตกรรม เครื่องมือที่ใช้ในช่องปากที่มีโอกาสสัมผัสเลือดหรือน้ำลายคนไข้ ทันตแพทย์จะเปลี่ยนชุดเครื่องมือนั้นทุกครั้งหลังจากทำฟันแต่ละคนเสร็จนะคะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ

  ชุดที่ถูกเปลี่ยนนั้น จะเข้าสู่ขบวนการทำความสะอาด ตามมาตราฐานการป้องกันการติดเชื้อที่มีขั้นตอนระบุชัดเจน และควบคุมด้วยมาตราฐานตามกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

  ดังนั้นหากคุณ Jibbj ไม่แน่ใจขั้นตอนการดูแลตรงจุดนี้ สามารถสอบถามสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการได้นะคะ