ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินสองครั้ง ในรอบหนึ่งอาทิตย์ จะตั้งครรภ์ไหม

  •  M'Mark MaSeed
    สมาชิก
    แฟนประจำเดือนปกติมาวันที่15ถัดมาประจำเดือนมาวันที่17ถัดมาอีกเดือนวันที่22แล้ววันที่26ก็มีเพศสัมพันสดแล้วมีน้ำขาวๆออกมาแต่ฝ่ายชายยังไม่เสร็จ3วันถัดมาแล้วกินยาคุมฉุกเฉินแบบ2เม็ดแล้ววันที่31มาสดอีกรอบแล้วมากินยาคุมแบบหนึ่งเม็ด และวันที่1มาสดอีกเหมือนเสร็จในเอาออกมีน้ำออกมานิดเดียว พอให้ฝ่ายชายช่วยตัวเองอสุจิก้ออก

    คุณ M Mark

    การที่ มี พ สพ โดยไม่ได้ป้องกันและหลั่งใน ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินหลังมี พสพ ใหเร็วที่สุด ภายใน 72 ชม และเม็ดต่อไป อีก 12 ชม ก็พอจะช่วยการคุมกำเนิดได้ 90%  ถ้ากลัวการตั้งท้อง ลองทดสอบการตั้งครรภ์หลังมี พสพ 11-15 วัน ถ้าได้ผลลบก็ไม่ท้องครับ   ไม่ควรกินยาคุมฉุกเฉินพร่าเพรื่อมากเกินไปเพราะมีผลแทรกซ้อนมากตามมาได้  ถ้าต้องการมี พสพ ควรเตรียมคุมกำเนิดอย่างอื่นล่วงหน้าดีกว่า เช่น ถุงยาง หรือ ยาคุมกำเนิดแบบแผง