ถามแพทย์

 • เล็บมีสีเหลืองหลังจากสัมผัสโซดาไฟ ควรแก้ไขอย่างไร

 •  Leo Patompong Nganpanya
  สมาชิก
  วันก่อน ผมไปสัมผัสโดนโซดาไฟ ทำให้เล็บมีสีเหลือง บริเวณเล็บกลาง และนิ้วชี้ ข้างขวา เช่นนี้ควรรักษาหรือแก้ไขอย่างไรครับ
  Leo Patompong Nganpanya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณLeo Patompong Nganpanya

  การที่เล็บมีสีเหลืองขึ้นดังกล่าวมา อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการสัมผัสสารเคมีก็ได้ โดยอาจเกิดจากเล็บล่อนจากอุบัติเหตุที่เล็บ การติดเชื้อราที่เล็บ การเป็นสะเก็ดเงินที่เล็บ หรือเล็บที่มีการสร้างผิดปกติจากเนื้องอกชนิดต่างๆ

  หากเป็นเล็บที่ผิดปกติจากการสัมผัสสารเคมี โดยที่ฐานของเล็บไม่ได้ผิดปกติไปด้วย ส่วนใหญ่เล็บจะค่อยๆงอกจนกลับมาเป็นปกติได้เอง ยกเว้นว่ามีโรคที่เล็บเช่นเชื้อราหรือสะเก็ดเงินที่อาจจะไม่หายเอง และควรได้รับการรักษาโดยแพทย์ต่อไป

  ในเบื้องต้นไม่ไปแกะเกาที่เล็บ ระวังการกระทบกระแทก ยังไม่เอายาอะไรไปทาเอง