ถามแพทย์

  • เพื่อนมีความเสี่ยงเป็น HIV มีแผลที่นิ้ว แล้วไปโดนเลือดเพื่อน จะติดเชื้อ HIV ไหม

  •  Topping Speed
    สมาชิก
    พอดีเพื่อนมีแผลที่นิ้วแล้วไปโดนเลือดเพื่อนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นHIVแต่โดนนิดเดียว(เพื่อนเคยตรวจHIVเดือนก.คแต่ติดลบ) อ่าคะ จำเป็นต้องมาตรวจเลือดไหมคะ แล้วต้องตรวจภายในกี่เดือน ขอบคุณคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Topping Speed,

                          หากไปสัมผัสโดนเลือดของเพื่อนที่อาจติดเชื้อ HIV แต่ผิวหนังของเราที่ไปสัมผัสโดน ไม่ได้มีบาดแผลที่มีเลือดออกหรือน้ำเหลืองซึม ก็จะไม่ทำให้ติดเชื้อ HIV มาค่ะ แต่หากผิวหนังของเรามีบาดแผลที่มีเลือดออกอยู่ หรือมีน้ำเหลืองซึม ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนได้เคยตรวจเลือดหาเชื้อ HIV แล้ว ผลเป็นลบ ก็แสดงว่าเพื่อนไม่ได้ติดเชื้อ HIV อยู่ เราก็จะไม่ติดเชื้อ HIV มาค่ะ