ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์สอดใส่และหลั่งนอก ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา มีตกขาวเป็นสีขาวขุ่นเหลวๆออกมา จะท้องไหม

 • คือหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่27กันยาแต่สอดใส่ได้แค่หัวหลั่งนอก แล้วประจำเดือนหนูไม่มาปกติจะมาช่วงท้ายๆ เดือนแต่วันนี้วันที่4 ตุลาแล้วก็ยังไม่มาแล้วในช่วงตอนกลางวันจะมีตกขาวหรือเมือกไม่แน่ใจ เป็นสีขาวขุ่นๆเหลวๆ แบบนี้หนูจะท้องมั้ยคะ ำำ็ำำำำ็ำำำ็ำำำ็ำำำำำำ็ำำำำ็ำำำ็
  เพชรรดา รัตนะ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เพชรรดา รัตนะ

  การมีเพศสัมพันธ์สอดใส่และหลั่งนอกนั้น ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงถึง 20% ไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพื่อทำการคุมกำเนิด

  ประจำเดือนที่มาช้าเกินกว่า 35 วันแล้ว จะถือว่าช้าผิดปกติ และอาจมีสาเหตุมาจาก การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์ทำงานผิดปกติ

  แต่ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนว่าไม่มี โดยชุดตรวจครรภ์ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ควรซื้อมาตรวจในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้งหากให้ผลลบ แต่ประจำเดือนก็ยังไม่มา การมีตกขาวหรือเมือกๆดังกล่าวมา ไม่ได้จำเพาะเจาะจงต่อการตั้งครรภ์