ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาล่าสุดวันที่ 18 เม.ย. มีเพศสัมพันธ์ หลั่งนอกเมื่อ 6 พ.ค. ปัจจุบันประจำเดือนยังไม่มา มีโอกาสท้องไหม

 •  Pichamon
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูขอสอบถามหน่อยนะคะ ประจำเดือนหนูมาล่าสุด 18 เมษา ค่ะ แต่ว่ามีพสพ หลั่งนอก เมื่อ 6 พ.ค. ค่ะ แล้วปัจจุบันประจำเดือนยังไม่มา มีโอกาสท้องมั้ยคะ
  Pichamon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pichamon

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาใดๆของเดือนนั้น มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่จะมากน้อยต่างกันไป หากเป็นเพศสัมพันธ์ในช่วงไข่ตก คือประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกที่มีรอบเดือนนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์สูงมากขึ้น แต่ไม่ควรพยายามทำการนับวันตกไข่เพื่อคุมกำเนิด เพราะโอกาสผิดพลาดสูง และในแต่ละรอบเดือน การตกไข่จะตกที่วันคลาดเคลื่อนกันไปได้ค่ะ

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอก ยังทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ คาดการณ์ที่ประมาณ 4-20% ค่ะ

  ประจำเดือนที่ไม่มาเกิน 35 วันจากรอบก่อนแล้ว ถึงว่าช้าผิดปกติ อาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์ได้ ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ และหากให้ผลลบหรือไม่แน่ใจผล ควรไปยืนยันที่รพ.อีกครั้ง ถ้าไม่ตั้งครรภ์ แพทย์จะตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาต่อไป