ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ 2-3 ทุ่ม แล้วกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรก 0.08 น. กินเม็ดที่ 2 ที่เวลา11 โมง จะมีโอกาสท้องไหม

  •  Wiraiwan Chankrachang
    สมาชิก
    อยากทราบว่า ถ้าแฟนปล่อยใน2ครั้ง เวลาประมาน2-3ทุ่ม ในวันที่ 15 ก.พ กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกตอน 00:08 และกินอีกเม็ดในวันที่ 16 ก.พ เวลาประมาณ 11โมง จะมีโอกาสท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Wiraiwan Chankrachang,

                           หากได้มีเพศสัมพันธ์เวลา 20.00-21.00 น. แล้วได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกเวลา 0.08 น. และทานเม็ดที่ 2 เวลา 11.00 น. เท่ากับได้ทานยาเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ และทานยาเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกไปแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ค่ะ ดังนั้น โอกาสในการตั้งครรภ์จึงถือว่ามีไม่มากนัก