ถามแพทย์

 • เป็นแผลในปาก แล้วดื่มน้ำจากแก้วของคนติดเชื้อ hiv เราจะติดไหม

 •  Pipe Nutdanai
  สมาชิก
  สมมุติว่าเราเป็นแผลในปาก คนที่ติดเชื้อhiv เป็นแผลเลือดในปาก แล้วเราดื่มน้ำจากถังเดียวกัน แก้วใบเดียวกัน เราจะติดเชื้อhiv ได้ไหมครับ? ถ้าติดเชื้ออาการจะเป็นยังไงหรอครับ เราจะรู้ได้ไหม?

  คุณ Pipe

  โอกาสก็คงมีได้ครับ  แต่น้อยมากๆๆ  อาการคนติดเชื้อระยะแรก อาจไม่มีอาการเพราะเป็นระยะแฝง หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ เจ็บคอ  ต่อมาจะมีอาการผื่น ท้องเสีย  ติดเชื้ออักเสบง่าย

  กรุณาอ่านเรื่อง  HIV จะได้ความรู้โดยละเอียดครับ