ถามแพทย์

 • เพศหญิง เป็นธาลัสซีเมีย ชนิดเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบิลอี ตัดม้ามมแล้ว เติมเลือดปีละ 1-2 ครั้ง ฝ่ายชายปกติดี จะสามารถท้องได้ไหม

 •  Supinya Phracharoen
  สมาชิก
  หนูเป็นธาลัสซีเมีย ชนิด เบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบิลอี ตัดม้ามมแล้ว เติมเลือดบ้างประมาณปีละ 1-2 ครั้ง แฟนตรวจเชื้อธาลัสซีเมียแล้วพบว่าไม่เป็นปกติดี หนูสามารถมีลูกได้มั๊ย แล้วโอกาสที่ลูกจะเป็นธาลัสซีเมียกี่เปอร์เซ็น เป็นพาหะกี่เปอร์เซ็น แล้วไม่เป็นเลยกี่เปอร์เซ็น แล้วถ้าท้องจะมีผลต่อตัวหนูมั๊ย จะเป็นอันตรายต่อตัวเองมั๊ย สามารถอุ้มท้องได้มั๊ย มีเปอร์เซ็นเสี่ยงต่อตัวเองและลูกในท้องมั๊ยคะ

  สวัสดีค่ะคุณ Supinya Phracharoen

  โรคเบต้าธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกได้ โดยอัตราความเสี่ยงที่จะส่งต่อสู่ทารกนั้นขึ้นกับลักษณะการแสดงของพ่อและแม่ค่ะ ดังนั้นอาจจะไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นได้ชัดเจน หากทั้งพ่อและแม่มีลักษณะแฝงของโรคอยู่ลูกก็มีโอกาสที่จะแสดงลักษณะของโรคได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันหากมีเพียงฝ่ายพ่อหรือแม่เท่านั้นที่มีลักษณะของโรคแฝงอยู่ โอกาสที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกก็จะน้อยลงค่ะ

  มีการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมียที่สุขภาพดีและได้รับดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ ไม่มีอาการแสดงของโรค พบว่าผู้ป่วยลักษณะนี้สามารถมีลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงได้ค่ะ

  ดังนั้นแนะนำให้ปรึกษากับแพทย์โรคเลือดที่ทำการดูแลรักษาอยู่ รวมถึงสูติ-นรีแพทย์เพื่อวางแผนการมีบุตรให้เหมาะสมค่ะ