ถามแพทย์

  • ในรองเท้ามีน้ำลาย คาดว่าเป็นของสุนัข จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

  • ในรองเท้าของผมมีนํ้าลายปริศนาอาจจะเป็นหมาก็ได้ผมล้างด้วยแอลกอฮอล์ลางแล้วมันจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ผู้พันโลมา พุธพฤหัสศุกร์,

                         หากเท้าไม่มีบาดแผลใดๆ อยู่ การเหยียบสัมผัสโดนน้ำลายสุนัข ก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เพียงแค่ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดดังที่ได้ทำไปก็ได้ค่ะ