ถามแพทย์

  • โดนเข็มที่มีเลือด HIV ติดอยู่ ทิ่มที่หนังศีรษะ มีโอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์

  •  Touy8
    สมาชิก
    ขอสอบถามคุณหมอหน่อยครับ ถ้าเราโดนเข็มที่หนังศรีษะ ที่มีเลือดคนติด hiv ติดอยู่ จะมีโอกาศติดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ หนังศรีษะใช่เยื่อบุอ่อนไหมครับคุณหมอ

    สวัสดีค่ะ คุณ Touy8,

                       หากโดนเข็มที่มีเลือดผู้ติดเชื้อ HIV ตำเข้าที่หนังศีรษะ ก็จะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ประมาณ 0.3% คล้ายกับการโดนตำที่ผิวหนังบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งหนังศีรษะนั้น ถือว่าเป็นผิวหนัง ไม่ใช่เยื่อบุ เพราะมีชั้นของเคอราตินอยู่ สำหรับส่วนที่เรียกว่าเยื่อบุนั้น เช่น เยื่อบุตา เยื่อบุช่องปาก เยื่อบุจมูก เบื่อบุช่องคลอด เป็นต้น ซึ่งบริเวณเหล่านี้ จะไม่มีเคอราตินปกคลุมอยู่เหมือนกับผิวหนังค่ะ ดังนั้น ในกรณีที่เลือดสัมผัสโดนผิวหนัง โอกาสที่จะติดเชื้อ HIV ถือว่าไม่มี แต่หากสัมผัสโดนเยื่อบุ ก็จะมีโอกาสติดได้ เพราะไม่มีชั้นของเคอราตินช่วยปกป้องอยู่ค่ะ