ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน เจ็บหน้าอกด้านขวา เวลาขยับตัวและเวลานอน เกิดจากสาเหตุอะไร

 •  kulkan
  สมาชิก

  พอดีตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน มีอาการเจ็บบริเวณน่าอกด้านขวา หายใจเข้าออกไม่เจ็บ เจ็บเฉพาะเวลาขยับตัว เวลานอน ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ kulkan,

                       อาการเจ็บบริเวณหน้าอก เวลาขยับตัวหรือนอน อาจเกิดจาก

                   1.การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก จากการใช้งานหนัก หรือใช้งานมากไป เช่น ยกของหนัก หรือมีการเคลื่อนไหวผิดท่าทันทีทันใด เช่น บิดตัว เป็นต้น หรือเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่นเดินชนขอบโต๊ะ อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว หรือขยับตัวดังกล่าว และอาจเจ็บเมื่อหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม และจะมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                  2.กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล่ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก สาเหตุจะคล้ายกับารบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก 

                   สาเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ เป็นไปได้น้อย เช่น มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น 

                   หากไม่ได้มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ เป็นต้น สาเหตุก็น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าอกหรือกระดูกซี่โครงอักเสบ ซึ่งการดูแลตนเอง ได้แก่ งดการใช้งานหนักต่างๆ เช่น ยกของหนัก การกวาดบ้าน ถูบ้าน งดการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือกระเทือนถึงกล้ามเนื้อหน้าอก การประคบร้อน หากปวดมาก อาจทายาพาราเซตามอล ซึ่งสามารถทานได้แม้จะตั้งครรภ์อยู่ หากอาการเจ็บหน้าอกไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ นอกจากอาการเจ็บหน้าอก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะ