ถามแพทย์

 • เคยใช้ยาต้านแล้วหยุดไปนาน ตอนนี้มีอาการเวียนหัว ไม่มีแรง ถ้าจะต้องกลับมาใช้อีก จะทำอย่างไร

 •  Chomchuen Sophis
  สมาชิก
  เคยหยุดยาต้านไปนานเกือบ3ปีแล้วเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายเวียนหัว ไม่มีแรง จะต้องกลับไปทานยาต้านอีกรอบต้องทำไงค่ะ
  Chomchuen Sophis  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Chomchuen Sophis

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงยาต้านไวรัส HIV 

  การใช้ยาต้านไวรัส HIV  นั้น สำคัญที่สุดคือการกินยาต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ควบคุมปริมาณไวรัสไว้ได้ และลดโอกาสการจะติดเชื้อฉวยโอกาสจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจนถึงแก่ชีวิต จึงมีความสำคัญมากในการกินยาต่อเนื่องทุกวัน การขาดยา นอกจากจะทำให้ภูมิคุ้มกันตกลงจนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากมายแล้ว ยังทำให้เกิดไวรัสที่ดื้อยา จนหายารักษาต่อได้ลำบากมาก

  หากต้องการกลับไปกินยาต้านไวรัสอีกรอบ คือต้องการจะกลับมารักษานั้น ควรกลับไปพบแพทย์ที่ดูแล หรือติดต่อขอพบอายุรแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย ตรวจเลือดอีกครั้งว่าตอนนี้โรคอยู่ในระยะใด เม็ดเลือดขาวมีปริมาณเท่าไร มีการติดเชื้อฉวยโอกาสใดๆอยู่หรือไม่ แพทย์จะให้ยาต้านอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ขึ้นกับวิจารณญาณของแพทย์และระยะของโรค และหากยังไม่มีความตั้งใจจริงที่จะกินยาต่อเนื่อง การให้ยาแล้วหยุดอีกบ่อยๆ อาจจะทำให้เชื้อดื้อยาขึ้นมาได้ แต่หากตั้งใจที่จะกินยาต่อเนื่องแล้ว การให้ยารักษาโรคในระยะยาว กินทุกวัน จะเป็นประโยชน์อย่างมาก และอาจกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ