ถามแพทย์

 • มีน้ำเมือกสีน้ำตาลมีกลิ่นเหม็น มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกไหม

 •  เอ็น โอ ไอ
  สมาชิก
  อาการที่มี น้ำเมือกสีน้ำตาลมีกลิ่นเหม็น มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เอ็น โอ ไอ,

                        อาการของมะเร็งปากมดลูก ได้แก่  มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ มีเลือดเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์ ตากขาวปนเลือดหรือหนอง ช่องคลอดมีกลิ่นผิดปกติ ปวดในช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์ และยังมีอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากมีการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังเนื้อเยื่ออวัยวะอื่น ๆ เช่น ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะออกน้อย ท้องบวมจากการมีน้ำในช่องท้อง ปวดกระดูกบริเวณต่างๆ รวมถึงเบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้

                       สำหรับอาการที่มีน้ำสีน้ำตาลมีกลิ่นที่ออกจากช่องคลอด ก็คือตกขาวที่ผิดปกติ โดยอาจเป็นอาการหนึ่งของมะเร็งปากมดลูกได้ แต่ก็อาจเกิดจากสาเหตอื่นๆ อีกก็ได้ เช่น มีการติดเชื้อต่างๆ ในช่องคลอด ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ มีมดลูกอักเสบ เป็นต้น ดังนั้น หากยังคงมีตกขาวที่ผิดปกติดังกล่าวออกมา ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่ะ