ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย 23 ธ.ค.แล้วตรวจหาการตั้งครรภ์วันที่ 24 ม.ค.ขึ้น 2 ขีด ท้องวันไหน

  • ประจำเดือนเดือนมาครั้งสุดท้าย23ธันวาคม พอวันที่24 มกราคมตรวจเจอขึ้น สองขีด ตรวจแบบดิจิตอล ขึ้น3อาทิตย์กว่า อยากรู้ว่าท้องจริงๆประมานวันไหนคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ พรพรรณ พวงทอง,

                            หากประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 ธ.ค. 62 และได้ตรวจหาการตั้งครรภ์ในวันที่ 24 ม.ค. 63 พบขึ้น 2 ขีด แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ซึ่งวันที่น่าจะเกิดการปฏิสนธิ ก็คือประมาณช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน หรือประมาณวันที่ 5-7 ม.ค. หรืออาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากนั้นเล็กน้อยค่ะ